Računovodske storitve

strokovno. zanesljivo. transparentno.

Ponujamo računovodske storitve za:

• gospodarske družbe,
• samostojne podjetnike,
• društva,
• organizacije v stečaju in prisilni poravnavi.

Podjetje nudi računovodske storitve za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in društva. Pri svojem delu uporabljamo sodobno programsko opremo – program Minimax, družbe Saop d.o.o. Program omogoča delo in shranjevanje podatkov v oblaku, kar pomeni, da je možen dostop do programa povsod tam, kjer je možen dostop do interneta. Računalniško pismen podjetnik in računovodja lahko porazdelita delo med seboj, s tem pa se lahko zmanjšajo stroški računovodskih storitev.Tako lahko podjetnik preko programa Minimax izdaja račune, računovodja jih v programu še preveri in poknjiži. Prav tako lahko s programom vodi zaloge materiala, proizvodov, trgovskega blaga, ki jih računovodja poknjiži v glavno knjigo. Odvisno od razmejitve dela enega in drugega se oblikujejo cene računovodskih storitev.

Seveda pa se lahko računovodstvo vodi na klasičen način, z dostavo dokumentov izvajalcu računovodskih storitev, bodisi osebno, po pošti ali po elektronski pošti. Za stranke, ki redno dostavljajo dokumentacijo, dogovorjeno s pogodbo, bomo mi, kot izvajalec računovodskih storitev poskrbeli za tekoče knjiženje poslovnih dogodkov in zagotavljanje mesečnih Izkazov poslovnega izida in Bilance stanja ter drugih poročil, ki jih potrebuje stranka.

Na osnovi pridobljenih izkušenj v delniški družbi znamo izdelati tudi računovodski del Letnih poročil, za družbe zavezane reviziji po Zakonu o gospodarskih družbah.

Davčno svetovanje

V okviru vodenja računovodskih storitev nudimo tudi obveščanje o vseh spremembah zakonodaje, ki vpliva na poslovanje strank.

Davčno svetovanje zajema:
• Obračun davka od dohodka pravnih oseb,
• Obračun davka na dodano vrednost,
• Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti,
• Svetovanje o drugih dajatvah, ki vplivajo na poslovanje, odvisno od dejavnosti.

KONTAKTIRAJTE NAS

ZA MODRO POSLOVANJE PO MODER NASVET