POSLOVNO SVETOVANJE

ZA MODRO POSLOVANJE PO MODER NASVET V PODJETJE POSLUJ MODRO

Osebe, ki se odločajo za samostojno poslovno pot

Preden sprejmete dokončno odločitev za samostojno poslovno pot je potrebno poiskati odgovore na več vprašanj. Večino odgovorov najdete na točki E-Vem (dodaj povezavo). Nihče pa vam ne more dati konkretnega odgovora za vaš primer. Odsvetujemo odločanje le na osnovi vaših občutkov ali ker je določen način vodenja enostavnejši za vas. Pred to pomembno odločitvijo lahko za vas:

a) Pripravimo oceno stroškov in prihodkov za 1. leto poslovanja in na tej podlagi izračun davčnih obveznosti za d.o.o., klasičnega samostojnega podjetnika ali za tako imenovanega normiranca. Od tega je odvisna odločitev o obliki organizacije in načinu vodenja prihodkov in odhodkov. Prvo svetovanje je BREZPLAČNO.

b) Na osnovi izračunov pomagamo sprejeti odločitev o tem ali boste sami vodili poslovne
knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva ali boste vodenje prepustili
strokovnjakom, ki opravljajo računovodske storitve, po načelu dvostavnega
knjigovodstva.

V primeru, da šele začenjate z dejavnostjo je možno izbrati vodenje poslovnih knjig po
načelu enostavnega knjigovodstva, če izpolnjujete pogoje iz Zakona o gospodarskih
družbah, in sicer da:

• povprečno število delavcev ne presega tri,
• letni prihodki so nižji od 50.000 EUR,
• povprečna vrednost aktive ne presega 25.000 EUR, v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi – SRS 30

Vendar sedanji čas sili podjetja, da imajo tekoč pregled nad poslovanjem, za pravočasno ukrepanje in sprejemanje poslovnih odločitev. To pa omogoča vodenje poslovnih knjig po načelu dvostavnega knjigovodstva s sodobnimi računovodskimi programi, pri katerih se delo racionalno razdeli med podjetnika in izvajalca računovodskih storitev.


Podjetja, ki iščejo dodatne vire financiranja za razvoj

V kolikor razmišljate o širitvi dejavnosti in iščete dodatne vire financiranja, bodisi pri bankah ali se želite prijaviti na javne razpise, vam lahko pomagamo:

• ugotoviti rentabilnost investicije,
• izdelati investicijski oz. poslovni načrt,
• pripraviti razpisno dokumentacijo z investicijskim načrtom.


Podjetja, ki so prerasla velikost mikro in malega podjetja

Način poslovanja podjetij, ki so prerasla okvir mikro ali malega podjetja po Zakonu o gospodarskih družbah, je drugačen, bolj zahteven. Podjetnik sam ne more več obvladovati vseh poslovnih procesov.

Običajno se spremeni:

• način vodenja podjetja,
• organizacija poslovanja in delegiranje nalog,
• potreba po organiziranju lastne računovodske in finančne službe.

S poznavanjem poslovanja v večjih družbah in ustrezno organizacijo poslovanja vam lahko prihranimo marsikatero težavo.


Podjetja, ki se soočajo s težavami pri poslovanju

Tako kot vse stvari v naravi se tudi poslovanje odvija ciklično, z vzponi in padci. Za ublažitev teh gibanj je nujno potrebno spremljati poslovanje in pravočasno ukrepati. V kolikor je pri vašem poslovanju že prišlo do težav, vam lahko pomagamo s pravim nasvetom, tako da:

• pregledamo tekoče stanje in način dosedanjega poslovanja,
• ugotovimo razloge za sedanjo situacijo,
• izdelamo načrt poslovne in finančne sanacije poslovanja,
• sodelujemo pri izvedbi sanacije poslovanja.

Če ne veste kako ukrepati v težavah, nas kontaktirajte.

KONTAKTIRAJTE NAS

ZA MODRO POSLOVANJE PO MODER NASVET